BROUČEK A KYTIČKA

Letěl brouček na palouček,

vyhlédl si kytičku.

Posadil se na lísteček,

zazpíval nám písničku.

 

Písnička: Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře.

            Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

                 Čáp veze sluníčko, točí se kolečko.

               Hej hopy, hej hopy, hej hopy hop.

 

Vrabčák dělá malé skoky,

hopy, hopy, hop.

Zkusím já to po něm taky,

hopy, hopy, hop.

 

KONVALINKA

V lese v trávě spinká

bílá konvalinka.

Zvonečky má, nezazvoní,

ale za to krásně voní.

 

 

DĚŤÁTKO

To koťátko šedé

u kamen si přede.

A naše děťátko,

copak to dovede?

Takhle umí koukat,

takhle umí broukat,

takhle umí ležet,

takhle umí běžet,

takhle se nám houpe,

takhle se nám koupe.

Koťátko to neví,

protože je hloupé.

 

BAREVNÝ SVĚT

Červené je jablíčko,

žluté zase sluníčko.

Zelená je travička,

modrá teče z nebíčka.

 

PROTAHOVACÍ

Sluníčko se probudilo,

na oblohu vyskočilo.

Umylo se v ranní rose,

zamrkalo, protáhlo se.

 

Kačka, kačka naše malá,

stále se jen kolébala.

Kolébala sem a tam,

houpala se do všech stran.

Nepozorná jednou byla

a celá se překulila.

 

Šel brouček po cestě,

měl puntík na vestě.

Na nohou střevíce,

pospíchal k muzice.

Šel brouček po cestě,

udělal bác.